MODERN ENGINEERING

MODERN ENGINEERING

Utveckling pågår hela tiden och inte minst på grundläggning och dess styrka. Företaget arbetar ständigt för att utveckla och förbättra konstruktioner .  Tillsammans med Tyrens och Groundforce i Norden AB utformades och konstruerades ett vingfundament som kan bliva marknadsledande . Smidigt, hållfast och starkt kan man utföra fundament för även höga skärmar under bra markförutsättningar.

Liknande ärende

Vår entreprenörs maskinpark

Markentreprenör förändrar och anpassar sin maskinpark efter krav och behov .

Utförandet

Vårt arbete kan ibland innefatta att tillgodose landskapsarkitekters behov att göra skärmar stilrena, miljöanpassade eller kanske inte med högsta klass…

Groundforce GF2500

Grundläggning med vingfundament kan ge många fördelar i ett pågående projekt.  Snabbt och effektivt.  Slipper flera moment med trafikanordning och…