Johnny Hansen

Johnny Hansen

Vår smed i sammanhanget.  Samarbetspartner under lång tid. Kan leverera stål i olika utförande.  Vattenskär vad som kan behövas och kan även tillverka vingfundament och alla tillbehör.

Liknande ärende

Bo Tony

VD, grundare och utvecklare av samtliga system.  Startade vårt koncept 1996 och arbetat med många entreprenörer och leverantörer genom åren. …

Lars Anderhus

Lager förman och den som tar hand om alla leveranser till hallen. Kontrollerar och besiktigar material.