• Västkustbanan

Reflekterande skärm

Glumslövs backar 1400 löpmeter av bullerskärmar i samarbete med NCC.

  • Trafikplats Kallhäll

SilenceGuard Specialanpassad

Lockpanel specialanpassad efter Trafikverkets och Skanskas önskemål. Dubbelsidig med lockpanel i smalt utförande samt dold stolpe.

  • Silence Guard Royalimpregnerad bullerskärm

Silence Guard

Silence Guard moduluppbyggda bullerskärmar levereras som standard i höjderna 0,5 - 4,0 meter och monteras med ett cc-avstånd på 3,0 meter. Vid de högre höjderna kan en flexibel variation erhållas tack vare modulsystemet. Den skarv som uppstår mellan modulerna täckes enligt vedertagna normer och ljudreflektionen försämras inte.