Om Bullerplank

Vi började tillverkning av bullerskärmar redan 1996 och har sedan dess levererat åtskilliga kilometer skärmar. Bullerplank Entreprenad har under åren haft stor framgång men också medverkat och påverkat hela projekteringen inom bullerskärmar.

Företaget har projekterat och levererat skärmar till flera Beställare genom åren. Referenslistan är lång och innefattar Trafikverket, NCC, SKANSKA, PEAB, SVEAB, Birke Markbyggnader, RR Mark, Erlandssons Bygg AB m.fl.

Framtiden

 

Tillverkning sker i våra lokaler eller genom välkända underentreprenörer med samma kvalitetsstyrning och miljötänkande.

Våra snickare såväl som underentreprenörer kommer att utför våra egenhändigt designade skärmar såväl som arkitektritade konstruktioner som beställs. Detta gör att kapacitetsmässigt står vi stabilt och säkert inför små som stora projekt.

Vi ser med stor insikt framemot en slimmad organisation som har utrustningen och lokalerna för att kunna tillmötesgå våra nya såväl som gamla kunder.

Med vänliga hälsningar,
Bullerplank Entreprenad AB
Tony Modigh, VD