Montage

Montage

Vår tränade personal som arbetar med montering har nu större möjligheter med vår egen kranbil att utveckla montaget till alla våra skärmar. Detta är till stor hjälp för våra Beställare då leveransen sker direkt från vår fabrik till arbetsplatsen.

Resurser

Vår tillverkning är ständigt under utveckling och med en tillverkningsyta anpassad efter behoven ser vi oss väl utrustade för kommande orderingång.

Erfarenhet

Med mer än 16 års erfarenhet och 15 000 löpmeter bullerskärmar bakom oss så hoppas vi kunna erbjuda en seriös och kvalitetsmässigt bra partner. Anlita oss vi kan leverera.