Utveckling

PerfoSteel är vår tidlösa skärm för urbaniseringen som sker i vårt samhälle med ytor och buller som skall kunna harmonisera genom utvecklade och designade skärmar . Skärmar med tidlöst uttryck i en mer krävande miljö som formar vårt samhälle idag.

Skärmen skall kunna vara svaret på en arkitekt eller designers önskan om att material skall samverka mellan olika områden och ändå ha en funktion som klarar alla krav. PerfoSteel gör detta  med råge.  Utvecklingen har gjort att vi kan idag erbjuda flera olika tidlösa material som kan vara under lång tid utan att på verkas av väder och miljö.