Våra egenskaper

I över 26 år, har vi projekterat, tillverkat och byggt bullerskärmar för kommuner, statliga verk och entreprenörer i hela Sverige

A++ kund service

Allt vår arbete syftar till kundservice.   Gör vi inte vårt jobb korrekt så sover slutkunden sämre på grund av ljudinsläpp. …

Fokus på kvalité

Som ett litet företag med direkt styrning av inköp, tillverkning och leverans kan vi garantera rätt kvalite´för rätt jobb.  Utförande…

Kompletta projekt

Med egen tillverkning av stolpar, skärmar och fundament så är vi rustade för att kunna leverera kompletta projekt.  Kunden får…

Senaste tekniken

Företaget arbetar ständigt för att utveckla och förbättra konstruktioner .  Tillsammans med Tyrens och Groundforce i Norden AB utformades och…

Vårt arbete

Vårt arbete är bullerskärmar och har varit för dem sista 26 åren. Utvecklingen med skärmar och fundament har gjort att vi har idag ännu bättre möjligheter att utföra kompletta arbeten.

Vanliga frågor

Svar på frågor och om oss:

Företaget har sett det som en styrka att kunna erbjuda kompletta lösning för bulleråtgärder med tillverkning, grundläggning , leverans och montage.

Samtliga våra skärmar följer Eu normen för bullerkrav och är CE-märkta

Ett fundament som kan justeras i alla led och som håller för dem värsta belastningarna. Med mindre detaljer och bättre utförande kan detta bliva en vinnare på grundläggningsmarknaden.

Konstruktion och teknisk utveckling har utformats delvis genom samtal med Tyrens Konstruktions firma men mer påtagligt med våra vingfundament som utvecklades och ritades genom tester och samtal med konstruktörer från Tyrens i regi av Groundforce.se.

Om oss

Bullerplank Entreprenad AB har haft stor framgång med tillverkning och försäljning av bullerskärmar och vingfundament samt också  medverkat och påverkat hela projekteringen inom bullerskärmar. Vi påbörjade tillverkning av bullerskärmar redan 1996 och vår första kund var Banverket i Malmö. Företaget har varit och är fortfarande en av dem få kvarvarande generationer av entreprenörer från den tiden och har sedan dess…