Vår service

Service när ljudet är för högt

Konstruktion

Våra skärmar är konstruerade enligt alla normer och lite till för att motstå årens nedbrytning samt vind och belastning. Konstruktionen…

Konsultation

Jag kan erbjuda att projektera och föreslå en skärm som fyller era behov samt dessutom kan anpassas efter landskapet och…

Bullerskärmar

Kunskap om skärmar och dess funktion kan göra att ibland kan finna att renovera gamla skärmar kan vara direkt lönsamt…

Tidsplan

Vid en snäv tidsplan lägger vi på ett extra växel och försöker med alla medel att tillgodose vår kunds sluttid. …

Utförandet

Vårt arbete kan ibland innefatta att tillgodose landskapsarkitekters behov att göra skärmar stilrena, miljöanpassade eller kanske inte med högsta klass…

571

Lyckade projekt

400

Kund antal

20

AWARDS

500

bullerskärmar