Bullerskärmar

Bullerskärmar

Kunskap om skärmar och dess funktion kan göra att ibland kan finna att renovera gamla skärmar kan vara direkt lönsamt för Trafikverket. Med rätt resurser och förmåga att vilja återskapa dessa gamla monument så kan det halvera kostnaden mot dagens värde för en ny skärm.

Liknande ärende

MODERN TEKNIK

Skärmarna har utvecklats under åren från vi startade 1996 fram till nu. Fortfarande är det mycket träskärmar men glas och…

Tidsplan

Vid en snäv tidsplan lägger vi på ett extra växel och försöker med alla medel att tillgodose vår kunds sluttid. …

Konsultation

Jag kan erbjuda att projektera och föreslå en skärm som fyller era behov samt dessutom kan anpassas efter landskapet och…