Månad: april 2018

Skanska Markanläggning AB

Leave a comment Post in client

Ett företag med en säkerhets tänk och trivsel faktor som gör att man kan inte mer än vilja jobba för dem.  Personal öppna för lösningar som gynnar alla och som gör projektet lättar att jobba med.  Framtida samarbete är väl…

Veidekke Sverige AB

Leave a comment Post in client

Tillsammans med Veidekke Sverige AB monterade vi 3,5 km bullerskärm genom hela Lilla Edet på E45.  Bra samarbete och med förhandling och dialog så löste vi det mesta . Stort projekt och krävande för alla parter med många del etapper…

Banverket

Leave a comment Post in client

Vi hade förmånen att arbeta med Projektchefen Christer Nyhlén under flera år när ljudfrågan blev aktuell och Svenska staten satte upp målet fram till 2007 för Banverket att alla ljudproblem skulle bliva åtgärdade fram tills dess vilket gjorde att vi…

Senaste tekniken

Leave a comment Post in feature

Företaget arbetar ständigt för att utveckla och förbättra konstruktioner .  Tillsammans med Tyrens och Groundforce i Norden AB utformades och konstruerades ett vingfundament som kan bliva marknadsledande . Smidigt, hållfast och starkt kan man utföra fundament för även höga skärmar…