Våra egenskaper

I över 26 år, har vi projekterat, tillverkat och byggt bullerskärmar för kommuner, statliga verk och entreprenörer i hela Sverige

A++ kund service

Allt vår arbete syftar på kundservice.   Gör vi inte vårt jobb korrekt så sover slutkunden sämre på grund av ljudinsläpp. …

Fokus på kvalité

Som ett litet företag med direkt styrning av inköp, tillverkning och leverans kan vi garantera rätt kvalite´för rätt jobb.  Utförande…

Kompletta projekt

Med egen tillverkning av stolpar, skärmar och fundament så är vi rustade för att kunna leverera kompletta projekt.  Kunden får…

Senaste tekniken

Företaget arbetar ständigt för att utveckla och förbättra konstruktioner .  Tillsammans med Tyrens och Groundforce i Norden AB utformades och…

Om oss

Bullerplank Anläggning AB har haft stor framgång med tillverkning och försäljning av bullerskärmar och vingfundament samt också  medverkat och påverkat hela projekteringen inom bullerskärmar. Vi påbörjade tillverkning av bullerskärmar redan 1996 och vår första kund var Banverket i Malmö. Företaget har varit och är fortfarande en av dem få kvarvarande generationer av entreprenörer från den tiden och har sedan dess…