Bullerskärmar

Ljud uppfattas olika och man kan därför inte veta hur alla uppfattar dem. Vad man kan garantera är att vi skapar förändringar i människors liv genom våra bullerskärmar.