Konsult

Jag erbjuder mig som konsult för att utveckla och föreslå lämplig skärm och grundläggning.  Framför allt kunna ta fram ett förslag på skärmar och grundläggningstyp som passar för området.