Vingfundament

Vingfundament

Fundament med mindre belastning på befintlig mark och samtidigt snabbt utfört är vad vi erbjuder med groundforce GF2000.

Vårt fundament är av högre kvalité än vad som finns på marknaden idag och dessutom tillverkad i Sverige. Utvecklad tillsammans med vårt dotterbolag och Tyrens konstruktörer har vi fått fram ett vingfundament som kan ersätta traditionell grundläggning av bullerskärmar, småhus, portaler m.fl.

Liknande ärende

Fokus på kvalité.

Som ett litet företag med direkt styrning av inköp, tillverkning och leverans kan vi garantera rätt kvalite´för rätt jobb.  Utförande…