Månad: april 2018

NCC Sverige AB

Leave a comment Post in client

Bra erfarenhet men kan bli bättre på projektstyrning med rätt folk. Erbjuder allt man kan begära av bra projekt och utveckla dem tillsammans. Vi tror starkt på ett utökat samarbete där hänsyn tages till varandra i större utsträckning än hittills.

Skanska Sverige AB

Leave a comment Post in client

Ett företag med en säkerhets tänk och trivsel faktor som gör att man kan inte mer än vilja jobba för dem.  Personal öppna för lösningar som gynnar alla och som gör projektet lättar att jobba med.  Framtida samarbete är väl…

Barslund Sverige AB

Leave a comment Post in client

Arbetat med företaget i Tågarp och Kävlinge , nära järnväg och på vall. Tillverkning, grundläggning och montage. Allt flyter bra och arbetet var effektivt och grundläggande. Tog mycket eget ansvar för att det skulle bli bra.

Veidekke Sverige AB

Leave a comment Post in client

Tillsammans monterade vi 3,5 km bullerskärm genom hela Lilla Edet på E45.  Bra samarbete och med förhandling och dialog så löste vi det mesta . Stort projekt och krävande för alla parter med många del etapper som måste bliva färdiga…

Banverket

Leave a comment Post in client

Vi hade förmånen att arbeta med Projektchefen Christer Nyhlén under flera år när ljudfrågan blev aktuell och Svenska staten satte upp målet fram till 2007 för Banverket att alla ljudproblem skulle bliva åtgärdade fram tills dess vilket gjorde att vi…

Senaste tekniken

Leave a comment Post in feature

Företaget arbetar ständigt för att utveckla och förbättra konstruktioner .  Tillsammans med Tyrens och Groundforce i Norden AB utformades och konstruerades ett vingfundament som kan bliva marknadsledande . Smidigt, hållfast och starkt kan man utföra fundament för även höga skärmar…